Skip to content

Rezervavau saulės jėgainę butui

saules jegaine butui

Prabėgo 8 proc. metų ir gavau atsakymą iš VMI kaip būtų apmokestinamos pajamos gautos iš nuomininko už elektrą pagal iš anksto sutartą kainą. Į istorijos pradžią galite sugrįžti paskaitydami čia, kur svarstau apie nutolusios saulės jėgainės įsigyjimą nuomojamui NT.

Visas business case atrodo rentabilus ir atsiperkantis, todėl teko išsiaiškinti dėl apmokestinimo iš valstybės institucijų. Numeriu 1882, deja, niekas negalėjo pakonsultuoti, nes panašu, kad nelabai buvo susiformavimu praktika kaip atsakyti į tokį klausimą, tad teko pildyti užklausimą.

Klausimą formuluoju paprastai:

Laba diena,
Turiu butą, kurį nuomoju pagal Verslo liudijimą.
Noriu įsigyti šiam būstui nutolusią saulės jėgainę.
Po įsigyjimo nuomininkui elektra nieko nekainuos, todėl su nuomininku esame sutarę, jog elektrą jis mokės pagal faktinį sunaudojimą mūsų abipusiai sutarta kaina.
Reiškiasi – jeigu sutariam už 10 cnt/kWh ir jis rugsėjo mėnesį sunaudojo 100 kWh, man jis perveda 10 Eur.
Kaip šie pinigai yra/turi būti apmokestinami?
Ačiū!

VMI pateiktas atsakymas mane džiugina jau nepirmą kartą.

Atsako aiškiai ir suprantamai. O gal subrendau, jog skaitydamas Valstybinės Mokesčių Inspekcijos laiškus ir išaiškinimus nepasimesčiau tarp pastraipų:

Verslo liudijimas − tai dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos veikla. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis sumokamas už veiklos vykdymo laikotarpiu numatomas gauti pajamas (nepriklausomai nuo to, ar faktiškai pajamos iš vykdytos veiklos buvo gautos, ar ne).

Verslo liudijimų išdavimo bei jų naudojimo tvarką reglamentuoja Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės[1]. Išduotas verslo liudijimas suteikia teisę gyventojui verstis verslo liudijime nurodyta veikla. Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma** (įeina į EVRK klasę 68.20)“ gali nuomoti gyvenamosios paskirties patalpas gyventojams. Numatomos gauti pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą yra apmokestinamos iš anksto, sumokant fiksuoto dydžio pajamų mokestį už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą.

Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis paaiškiname, kad jeigu Jūs nuomojate butą įsigijęs gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, tai iš gyvenamosios paskirties patalpų nuomos gautos pajamos papildomai neapmokestinamos, kadangi sumokamas išankstinis fiksuoto dydžio pajamų mokestis[2].

Jeigu Jums įsigijus nutolusią saulės jėgainę buto nuomininkas nepatirs tam tikrų išlaidų (nemokės/nekompensuos už bute sunaudotą elektros energiją pagal elektros operatoriaus pateiktas sąskaitas), o bendru susitarimu už elektrą mokės pagal faktinį sunaudojimą taikant sutartą kainą (pvz. 10cnt/KWh), tai tokia Jums sumokėta suma bus laikoma Jūsų pajamomis. Tačiau šios pajamos nelaikomos pajamomis, gautomis iš veiklos vykdomos pagal verslo liudijimą, o apmokestinamos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatyta tvarka, kaip pajamos, gautos už suteiktas elektros energijos tiekimo paslaugas.

Vadovaujantis GPMĮ 6 straipsnio nuostatomis, šios pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. mokesčio tarifą[3].

Pagal GPMĮ 22 straipsnyje nustatytą pajamų mokesčio tvarką iš kito gyventojo gautos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį turi sumokėti pats pajamų gavęs gyventojas. Todėl, kalendoriniais metais iš nuomininko gautas pajamas už bute sunaudotą elektros energiją, įvertintą sutartine kaina, Jūs turite deklaruoti Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (forma GPM311) 77 pajamų rūšies kodu (kaip pajamas už kitas paslaugas) ir sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį. Dėkojame, kad kreipiatės.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“.

[2] Mokestiniu laikotarpiu gavus patalpų nuomos pajamų daugiau nei 45000 eurų, viršijanti dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčiu.

[3] Jei bendra per kalendorinius metus gautų kitų apmokestinamųjų pajamų suma viršytų 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių sumą, šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Į bendrą kitų pajamų sumą neįskaitomos su  darbo santykiais ar jų esmę atitinkančių santykiais susijusios pajamos, individualios veiklos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, pajamos pagal autorines sutartis kai jos gaunamos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

Žinoma įžvelgiu čia pilkosios zonos galimybę. Jeigu mokesčiai kažkaip nesugaudo žmonių, kurie grynais ima nekilnojamojo turto nuomos mokesčius ir slepia gaunamas pajamas, tai nuslėpt papildomas gaunamas pajamas tokiu atveju kaip mano vieni niekai. Net atsekti techniškai tampa gana komplikuota komplikuota.

Bet mes ne tokie – sumokam visus mokesčius. Net kai operatyviai nesulaukiu iš policijos rašto dėl paskirtos baudos už greičio viršijimą kreipiuosi tiesiai į policiją ir klausiu: „- Kur mano bauda? Noriu susimokėti. Ačiū!”. Čia neišgalvota istorija.

Kitas dalykas galima pakišinėti po nuomos mokesčiais komunalinius – jau mačiau tokių skelbimų domoplius ir aruode. Tuomet toks jausmelis, kad verslo liudijimo turėtų užtekti, ar ne? Užklausiu vėl VMI – again.

Rezervuoju saulės jegainė

Tai viskas čia teisingai su mokesčiai – todėl nieko nelaukdamas rezervuoju saulės jėgainę „Dainių“ II.

Du dalykai kas krenta į akis:

  1. Garantinis laikotarpis realiai 30 metų, nes papildomų išlaidų nėra net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui – kaži kas sutartyje parašyta.
  2. Gamyba 1.100 – 1.130 kWh ribose kas yra amazing.

Kaina kaip ir praeitame straipsnyje vertinau išliko ta pati 3.425 Eur už 2,5 kW galios saulės jėgainę.

APVA paramą matysiu kaip savo L2/L3 stuburo disku slankstelius, kur pasirodo susiformavus nedidelė medlainė protruzija. Paprastai tariant jos negausiu, nes butas nuomojamas, o tai jau, mielieji, komercinė veikla.

Dėl mokesčių saulės jėgainės atsiperkamumas pailgėja 15 proc., grąža taipogi susitraukia. Bet sumažėjimas man priimtinu intervalu.

50 Eur rezervacinis mokestis sumokėtas – laukiu pagrindinės sutarties ir kitos vasaros, kad pažarintu Jurbarko rajone atsirasiančius modulius.

P.S. dar ko laukiu – už poros savaičių 2 kW saulės modulių papildymo prie mūs jau turimų 8 kW ant stogo. Dabar saulė žemokai ridinėjasi – šiand 2022-11-14 išspaudėm 3,13 kWh. Opa!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *