Skip to content

Ar reikia deklaruoti ETFmatic sąskaitą?

etfmatic deklaravimas

Iš publikos buvo suformuotas puikus klausimas – ar deklaruoju duomenis apie turimas lėšas, dividendus ETFmatic platformoje. Atvirai pasakysiu nedeklaravau. Užmiršau, nepastebėjau. Naudojausi interaktyviu VMI sukurtu deklaravimo vedliu, todėl matyt buvau užliūliuotas visos procedūros lengvumo.

Mano užklausimas VMI skambėjo labai plačiai, norėjau kuo išsamiau sužinoti kaip traktuoti lėšas ir dividendus gaunamus, bet išsyk refinansuojamus ETFmatic platformoje:

Turiu investicine sąskaitą ETFmatic.com. Po kol kas pinigus tik nukreipinėju į šią sąskaitą, dividendai automatiškai reinvestuojami, todėl realių pajamų nėra. Pinigai tik kaupiami.
Ar apie šitą turtą turiu kažkur nurodyti savo deklaracijose?

besočių paklausimas VMI

Po beveik trijų savaičių sulaukiu skambučio ir detalaus paaiškinimo iš VMI dėl ETFmatic deklaravimo:

Apie gautų dividendų pripažinimą ir deklaravimą

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 8 straipsnio nuostatas, gyventojo pajamos pripažįstamos faktišku jų gavimo momentu, t. y. kai pajamos bet kokia forma (pinigais arba natūra) faktiškai gaunamos ir kai įgyjama teisė šiomis pajamomis laisvai disponuoti.

Jeigu paklausime nurodyta investicinė platforma iš finansinių priemonių investavimo gautus dividendus reinvestuoja Jūsų vardu ir sąskaita, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą investavimo modelį(pavyzdžiui, tokias lėšas panaudoja (įskaito) naujiems ETF (angl. exchange traded fund) fondų vienetams ar kitiems vertybiniams popieriams Jūsų vardu pirkti), tai GPMĮ tikslais laikoma, kad gaunate pajamas – dividendus ir už gautas lėšas (dividendus) įsigyjate kitas finansines priemones. Tokiu atveju, vadovaujantis GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies ir 8 straipsnio nuostatomis, laikoma, kad dividendų pajamas gaunate (įgyjate teisę disponuoti lėšomis) reinvestavimo momentu, nepriklausomai nuo to, kad dividendai faktiškai nėra pervedami į Jūsų atsiskaitomąją sąskaitą, o panaudojami kitų finansinių priemonių pirkimui.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybės gauti dividendai turi būti deklaruojami metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (2021 m. gauti dividendai deklaruojami Pajamų mokesčio deklaracijos formos GPM311 priede GPM311F1 (vedlio F dalis) „Kitos pajamos“). Metinė pajamų mokesčio deklaracija (toliau – Deklaracija) Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) turi būti pateikiama ir joje apskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas, kalendoriniams metams, kuriais gauti dividendai pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. (už 2021 m. iki 2022 m. gegužės 2 d.).

Jei dividendai apmokestinti pajamų mokesčiu jam tapačiu mokesčiu užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo naikinimo sutartis (toliau – Sutartis) pagal Sutarties nuostatas arba apmokestinti valstybėje, su kuria nesudaryta Sutartis, ir kartu su Deklaracija pateikiamas tokio mokesčio sumokėjimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas[1], tai Lietuvoje gali būti naikinamas dividendų dvigubas apmokestinimas, GPMĮ 37 straipsnyje nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienyje gautų pajamų deklaravimą, apmokestinimą, dvigubą pajamų apmokestinimo naikinimą Lietuvoje skelbiama VMI interneto svetainės www.vmi.lt  > skiltyje Gavau pajamų užsienyje .

Apie ETF fondo vienetų ar kitų finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo pajamų deklaravimą

Turimas FP pardavus, kalendoriniams metams, kuriais FP pardavimo pajamas gausite, pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos, VMI turėsite pateikti Deklaraciją ir joje deklaruoti FP pardavimo pajamas. FP pardavimo pajamos neprivalo būti deklaruojamos Deklaracijoje, tuo atveju, jeigu bendra gautų FP pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo (jei gautos) pajamų suma per kalendorinius metus neviršija 500 Eur[2].

VMI pagal trečiųjų asmenų (pvz., darbdavių, kredito įstaigų, užsienio mokesčių administratorių ir kt.) pateiktus duomenis suformuoja preliminarias deklaracijas. Tačiau tretieji šaltiniai informaciją apie gyventojams išmokėtas FP pardavimo pajamas teikia nevertindami, ar gyventojas turi teisę pasinaudoti GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte nustatyta 500 eurų lengvata; taip pat neteikia duomenų apie parduotų FP įsigijimo išlaidas (parduotų FP pirkimo kainą, sumokėtą komisinį mokestį ir pan.). Taigi gyventojas, pildydamas Deklaraciją, turi įvertinti trečiųjų asmenų pateiktus duomenis ir juos papildyti ar pakoreguoti, jei turi kitų ir/ar tikslesnių deklaracijoje nurodomų duomenų.

Todėl, jei pardavęs FP ir pildydamas Deklaraciją pastebėsite, kad Deklaracijoje iš užsienio valstybės (pvz., užsienyje registruotos įmonės) gautos FP pardavimo pajamos Deklaracijoje nenurodytos, tai duomenis apie parduotas FP Deklaracijoje turėsite įrašyti pats. Taip pat Deklaracijoje turėsite įrašyti parduotų FP įsigijimo išlaidas (jei turėsite išlaidas patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus) bei įvertinti arba gautoms pajamoms gali būti taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte nustatyta 500 Eur pajamų mokesčio lengvata.

Daugiau informacijos apie FP pardavimo pajamų deklaravimą, apmokestinimą pajamų mokesčiu bei 500 Eur pajamų mokesčio lengvatą galite rasti www.vmi.lt  > Mokesčių žinynas > Gyventojų pajamų mokestis > Kitos pajamos / išmokos (pagal abėcėlę) > Turto pardavimo pajamos > Finansinių priemonių .

Apie turimų FP deklaravimą

Gyventojų turimo turto deklaravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos turto deklaravimo įstatymas (toliau – GTDĮ). Turtą gyventojas deklaruoja kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., VMI pateikdamas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formą (toliau – Deklaracija FR0001).

Pagal GTDĮ nuostatas, šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytą turtą privalo deklaruoti gyventojai, kurie patenka į GTDĮ 2 straipsnyje pateiktą turtą deklaruojančių asmenų sąrašą (pvz., valstybės tarnautojai, teisėjai, antstoliai ir kt. bei šių gyventojų šeimų nariai). Tai reiškia, kad tik GTDĮ 2 straipsnyje nurodyti gyventojai privalo deklaruoti savo ir/arba savo šeimos narių kalendorinių metų gruodžio 31 d. turėtą GTDĮ 3 straipsnyje nurodytą turtą (įskaitant vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 1 500 eurų).

Jei nepatenkate į GTDĮ 2 straipsniais 1 dalyje nurodytą turtą deklaruojančių asmenų sąrašą, jums nėra prievolės teikti Deklaracijos FR0001 ir joje nurodyti turimo turto (įskaitant vertybinių popierių). Jei patenkate – turite deklaruoti turimą turtą (įskaitant vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 1 500 eurų), GTDĮ bei Deklaracijos FR0001 ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėse[3]  nustatyta tvarka.

Šis paaiškinimas parengtas pagal Jūsų išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, VMI pasilieka teisę situaciją įvertinti kitaip.

Dėkojame, kad kreipiatės.

VMI atsakymas į paklausimą

Labai gerai, jog pavyko išsiaiškinti. Dabar tik sunku man supaistyti kokie gi tie dividendai buvo gauti iki 2020 m. gruodžio 31 d., kai ėmė pyškinti 2021 m. sutiktuvių saliutai. Matau, jog birželio mėnesio rezultatų apžvalgoje buvo 19,16 Eur, o kovo mėnesį rašytoje apybraižoje apie vaikų fondus buvo 12,68 Eur gautų dividendų. O va jau šią akimirką 30,12 Eur:

etfmatic rezultatai 2021 08 03
ETFmatic deklaravimui numatyti dividendai

Tai va reikia deklaruoti ir nepamiršti kitais metais įtraukti šias dividendines pajamas į metinę pajamų deklaraciją. Šiais metais jau nei pildysiu, nei tiksliu deklaracijos. Dėl 20 Eur gautų dividendų nesiruošiu nei institucijų trikdyti, nei pats sukt galvos kaip papildyti deklaraciją, nes nerandu paprastuoju būdu kaip tai padaryti.

Čia yra tik vienas ryškus minusas, jog turėsim kiekvienais metais ant špargalkės rašyti kiek nurodėm VMI deklaravimo sistemoje kiek buvo gauta dividendų per ETFmatic. Gi VMI reikia pateikti tik per metus gautus dividendus, o ne kaupiamuosius viso laikotarpio.

Lauki investicinės sąskaitos? Aš tai taip, tokie apmokestinimai dabar juokingi, bet prie penkių nulių gali būti skaudus nurašymas. Visgi tie pinigai refinasuojami aš nei jų paimti galiu, nei jais realiai disponuoti.

11 komentarai “Ar reikia deklaruoti ETFmatic sąskaitą?”

 1. ETFmatic pateikia ataskaitas. Notifications > Files ir pas mane penktame puslapyje yra tokia eilutė „Wednesday, 27 January 2021 16:01 Account Statement”. Ten viskas labai išsamiai pateikta. Tiesa sakant aš šį failą prikabinau ir VMI kai deklaravau dividentus.

 2. Labai naudinga, kad aprašėte savo ETF deklaravimo niuansus, pradėjau investuoti į ETFMatic sausio mėnesį, kitiems metams žinosiu kaip deklaruoti. O dėl jūsų parašymo „20 EUR nedidelė suma, netrigdysiu institucijų” būčiau labiau atsargesnis, gali būti taip jog po 10m. VMI jūsų paklaus iš kur tokios ir tokios pajamos, ir priskaičiuos delspinigius už visą tą laikotarpį (hipotetinė situacija, bet galima), taigi geriau deklaruoti kiekvieną centą 😉

  1. Vygantai, smagu, jog randat naudingos informacijos!
   Kalba eina apie 20 Eur, nuo kurių turėtų būti sumokėti mokesčiai. Tai čia 3 Eur. Juolab visus dividendus ruošiuos deklaruoti tik jau kitais metais. Mokesčiai bus sumokėti, nesupraskite klaidingai 🙂

 3. Ale ziuriu zmones neatidziai skaitot. Jei bendra pajamu suma uz FP nevirsyja 500€ per metus, tai deklaruoti nebutina. Dar zinau, kad jei seimoje du zmones tai bendrai ta suma padvigubėja iki 1000€.

  1. O negi bus apmokestinama, jeigu neviršyja 500 Eur?
   Be to, ar čia ne ta pati lengvata, po kurios apibrėžimu palenda indėlių palūkanos, P2P palūkanos, dividendai iš akcijų ar ETF?
   Reiktų šitą vietą išgryninti.

   1. Sveiki,
    Visų pirma, labai smagus ir įdomus Jūsų blogas. Sužinojau kažką naujo apie pensijų sistemą ir kitus dalykus, puikiai ir nuosekliai viską aprašote. Ačiū, kad dalinatės 🙂
    Jei teisingai suprantu šitą dalį, deklaruoti iki €500 nereikia, kai vertybiniai popieriai parduodami (tai negalioja dividendams ar panašioms pajamoms, juos deklaruoti reiktų).
    €500 pajamų lengvata irgi skirtingas reikalas (ji taikoma pelnui nuo parduotų vertybinių popierių iki €500 per metus). Pvz.:, jei parduodat akcijų ir pardavimo kaina yra €1500 didesnė negu pirkimo kaina, sumokėsit pajamų mokestį (15%) nuo €1000. Jei pelnas neviršija €500, mokėti nieko nereikės, bet reikės nurodyti deklaracijoje, kad galioja €500 pajamų mokesčio lengvata.
    Skaitau nuo pirmųjų įrašų tik dabar, tad atsiprašau, jei komentaras jau neaktualus 🙂

 4. Autoriau, kaip jums sekasi su ETFmatic? Aš investavau prieš metus laiko, dabar ten pas mane minusas t.y. tikėjausi lengvo pliuso, todėl man liūdna, kad sąskaita raudonuoja. Pasirinkau konservatyvią strategiją, bet vistiek pralošiu. O kaip jūsų portfelis atrodo? Teigiamai?

  1. Liepos 31d buvom 700 Eur pliuso. Mūsų investicijos datuojamos prieš 4 metus.
   ETFmatic mums 18-19 metų projektas. Kas mėnesį dabar ten po 300 Eur nukreipiam.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *