Skip to content

Geriausi III pakopos pensijų fondai Lietuvoje

Geriausi III 3 pakopos fondai

Neįtikėta kaip puikiai dirba VMI. Valstybinė mokesčių inspekcija tikrai nusipelno kudos, nes iš Swedbank’o tesulaukiau šablonių atsakymų – bile atšokčiau su savo klausimais. Pajudėjo ledai su III pakopos pensijos klausimu.

Priminsiu savo norą. Atlikęs savo finansų portfelio auditą, nusprendžiau pereiti į kitą fazę. Optimizavimą, efektyvinimą. Kas tikrai užkliuvo, tai Swedbank investicinio gyvybės draudimo, kitaip dar laikomo III pensijų pakopa, administraciniai mokesčiai. Apie pirmą akistatą su Swedbank ir VMI dėl GPM lenvatos susijusios su III pensijų pakopa galite susipažinti šiame įraše.

Swedbank saugus pensijų fondas
Swedbank saugaus pensijų fondo rezultatai 2021-06-17

Per 7-erius metus Swedbank jau sumokėjau 636 Eur. Atrodo daug. Juolab portfelis tik augantis. Nors pelnas irgi malonus 6.710 Eur. Bet pelnas visur bus panašus. Dabar akcijos medumi nutaškytos. Tai mano tikslas sumažinti šiuos administracinius mokesčius. Klausiau bankininkų ar gali pritaikyti individualią Saugaus pensijų fondo kainodarą. Deja, gavau neigiamą atsakymą – bent pamėginau laimę.

Atsakymas iš VMI

Darsyk kreipiausi į VMI, nes iš pirmojo atsakymo man nebuvo iki galo aišku, kaip būtų traktuojamas sutarties nutraukimas Swedbank ir perėjimas į kitą finansų įstaigą sudarant III pakopos pensijų fono sutartį. Mano patikslinta užklausa:

Noriu patikslinti savo užklausimą dėl III pakopos pensijų fondų.

Aš šiuo metu esu sudaręs sutartį su Swedbank Saugaus pensijų fondu (III pensijų pakopa) https://www.swedbank.lt/private/pensions/pillar3/guarPension?language=LIT&cid=allyear_pension_search_textad_lt_lit

Mano tikslas pakeisti III pakopos pensijų fondo teikėją kitu, jog galėčiau sutaupyti administracinių mokesčių. Buvo metų kai pasinaudodavau GPM mokesčių lengvata kaupdamas III pakopoje. Todėl dabar noriu suprasti, jeigu nutraukiu sutartį Swedbank ir pereinu į Invaldą. Ar man reiktų grąžinti GPM’ą?

Patikslinsiu visus pinigus, kurie yra dabar sukaupti nukreipčiau į kitą fondą. Nepasilikčiau nė euro.

Besočių klausimas VMI

Dabartinio mano rašinėlio pagrindu tapo VMI žinutė, kurią gavau:

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas prievolės susijusios su pajamų mokesčio apskaičiavimu, sumokėjimu ir deklaravimu atsiranda tuomet, kai gyventojas bet kokia forma (pinigais ar natūra) faktiškai gauna pajamas.

GPMĮ 2 straipsnio 14 dalyje gyventojo pajamos apibrėžiamos kaip gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas, bei, kita natūra ar pinigais gauta nauda.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo organizavimo sąlygas ir tvarką valdymo įmonės valdomuose pensijų fonduose reglamentuoja Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas (toliau — PSPKĮ), kuriame nustatyta dalyvio (t. y. gyventojo, kuris su pensijų fondu sudaręs pensijų kaupimo sutartį) perėjimo į kitą pensijų fondą tvarka. Pagal šio įstatymo nuostatas dalyvis turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka pereiti į kitą tos pačios ar kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą. Kai gyventojas pereina į kitą pensijų fondą (valdomą tiek tos pačios, tiek kitos valdymo įmonės), jam priklausančios lėšos pervedamos į tą pensijų fondą (ar valdymo įmonę, jeigu keičiama valdymo įmonė).

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, jeigu Jūs PSPKĮ nustatyta tvarka iš vienos valdymo įmonės pensijų fondo pereisite į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą ir valdymo įmonė (iš kurios pereisite) Jums priklausančias lėšas perves priimančiajai valdymo įmonei, tai GPMĮ požiūriu šiuo momentu Jūs naudos (pajamų) negausite, todėl prievolių, susijusių su gyventojų pajamų mokesčio mokėjimu, neatsiras.

Tačiau, jeigu Jūs pakeisite pensijų fondą ne PSPKĮ nustatyta tvarka, t. y. su pensijų fondo valdymo įmone, kurios dalyviu esate, nutrauksite pensijų kaupimo sutartį ir turėsite teisę atsiimti sukauptas lėšas, tai nepriklausomai nuo to, kur tas lėšas panaudosite, GPMĮ požiūriu, bus laikoma, kad Jūs gavote pajamų, kurios bus apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka, jeigu nebus pagrindo priskirti neapmokestinamosioms pajamoms.

Kokiais atvejais iš pensijų fondo gauta išmoka gali būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, Jums buvo paaiškinta Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2021-05-24 rašte Nr. RM-26450.

Šis paaiškinimas parengtas atsižvelgiant į Jūsų išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, VMI pasilieka teisę situaciją įvertinti kitaip.

Dėkojame, kad kreipiatės.

VMI išsamus atsakymas dėl GPM ir III pakopos pensijų fondų

Reziumuojant suprantu, jog Swedbank’as tiesiogiai turėtų perleisti lėšas tarkim Invaldai ir tokiu atveju problemų dėl GPM neturi iškilti. Bet jeigu lėšos nugultų mano sąskaitoje, tada būtų bėdelė.

Geriausi III pakopos pensijų fondai

O tuo tarpu išsianalizuokim Lietuvos III pakopos pensijų fondų padangę. Viską darysim centralizuotai per Lietuvos banko susistemintą duombazę.

Nenoriu išsiplėsti, todėl rinksiuosi tik į akcijas investuojančius fondus:

  • Luminor pensija 3 plius
  • INVL Drąsus
  • INVL Extremo III 16+
  • SEB pensija 18+
  • Swedbank Pensijų fondas 100 (apriboto nutraukimo) – neanalizuosim, skirta tik Swedbank darbuotojams

Labai man keista kai Lietuvos bankas skelbia fondų rezultatus, kurie prieinami tik super mažai daliai Lietuvos piliečių. Vienas toks pavyzdys Swedbank Pensijų fondas 100. Jis yra skirtas tik banko darbuotojams. Niekaip nesuprantu, kam tokius fondus įtraukti į bendrą sąrašą. Dalyvių skaičius 835…

Todėl rinkimuose į geriausio III pensijų pakopos fondo titulą pretenduos 4 fondai:

III pakopos pensijų fondai Lietuvoje. Šaltinis Lietuvos bankas

III pakopos pensijų fondus sureitinguokim pagal tris pozicijas:

  • 10 metų grąžą
  • 10 metų standartinį nuokrypį – rizikingumas
  • išlaidas

Vertinimo taisyklės. Kiekvienoje iš kategorijų sureitinguosim visus fondus seka nuo geriausio 1 iki prasčiausio 4. Visos trys kategorijos – grąža, rizika ir išlaidos – sudaro po 1/3 reitingo, t.y. jų svoriai bendrame rezultate identiški. Susumavus reitingus ir paaiškėjus, jog keli fondai surinko po tiek pat taškų – aukštesnę vietą skirsime tam, kuris turi daugiau aukštesnių reitingų. Fondus surikiavus chronologine tvarka nuo geriausio iki blogiausio gauname sąrašėlį geriausių į akcijas investuojančių III pakopos pensijų fondus:

geriausi III pensijų pakopos fondai
III pensijų pakopos investuojančios į akcijas reitingai

Invalda Drąsus

Iš keturių iki 100 proc. į akcijas investuojančių fondų prasčiausiai pagal rezultatus, t.y. grąžą atrodo Invaldos Drąsus fondas. Be to, neblizga nei rizikos rodiklio 10 metų standartinio nuokrypio parametrai, nei išlaidų koeficientai. Jie prasčiausi savo klasėje.

Patikslinsiu, jog išlaidų rodiklis, tai Lietuvos banko BIK procentinis parametras. BIK – bendras išlaidų koeficientas. Jis skiriasi nuo įvardinamų atskaitymų pačios Invaldos atstovų.

Invaldos komentaras dėl mokesčių. Turto valdymo mokestis – 1,5%. Tai metinis mokestis, nuskaičiuojamas nuo vidutinio metinio turto.

Analizuojant aukčiau pateiktą lentelę lyginam obuolius su obuoliais, tad bendra tendencija aiški. Visiems fondams yra išskaičiuojamas BIK rodiklis, kurio esmė, jog galime lengvai palyginti mokesčius.

Mano paprasto žmogaus nuomone šiam fondui skirčiau 4 vietą.

Daugiau apie INVL Drąsus fondą rasite čia.

Luminor pensija 3 plius

10 metų grąžą 7,7 proc. Antras pagal gerumą rezultatas. Tačiau nepaisant visko fondo standartinis nuokrypis ir mokesčiai priskiriami prie blogesnių.

Liptų ant podiumo šis fondas – 3 vieta, mano galva.

Daugiau galime pavartyti čia.

Kitas svarbus dalykas, jog berašydamas straipnį ir įlindęs į Luminor radau štai tokį III pensijų pakopos variantą – Luminor tvari ateitis index. Valdymo mokesčiai 0,4 proc. Investuoja į atsakingas įmones. Teisingas sprendimas. Deja, grąžos šio fondo nėra aiškios. Be to, labai mažai informacijos.

Daugiau apie Luminor tvari ateitis index čia.

Invalda Extremo III 16+

Iš principo lyg ir dalinasi pirma antra vietomis su SEB III pakopos pensijų fondų, bet yra antras, kadangi nugali tik vienoje kategorijoje. Tai fondas geriausias pasirodęs per 10 metų ir sugeneravęs dosniausius procentus.

Šį fondą pasirinkę daugiausiai dalyvų iš mano pasirinktos imties, todėl sveikinu pasirinkinkote teisingai!

Vertinant mokesčius ir standartinė nuokrypį, kitaip riziką, šis Extremo III 16+ tik per plauką atsilieka nuo SEB pensija 18+ fondo.

Daugiau apie Invaldos fondą čia.

SEB pensija 18+

Tai ilgiausiai Lietuvoje gyvuojantis III pensijų pakopos fondas – net 17 metų.

15 metų grąža 3,9 proc. kas palyginus su INVL Drąsus 0,3 proc. atrodo įspūdingai.

Šiame fonde vidutiniškai vienas dalyvis sukaupės 3.305 Eur. Kas lyginant su kitais III pakopos pensijų fondais yra net 47 proc. daugiau.

Standartinis nuokrypis pats mažiausias – kas reiškia, jog mažesnė rizika. O ir mokesčiai draugiškiausi klientui. Kaina tikra nedidelė lyginant su kitais III pakopos pensijų fondais Lietuvoje.

Liuks – pirma vieta skandinavams. Jeigu pavyktų ištraukti neapmokestinant pinigus iš Swedbank Saugaus pensijų fondo – gyvybės draudimo. Lėšas perkelčiau į SEB pensija 18+ fondą. Šiai dienai į akcijas investuojančių fondų rinkoje mano akimis jie geriausi.

Daugiau apie fondą čia.

Sutarties nutraukimas Swedbank

Berašydamas straipnį sulaukiau ir atsakymo iš Swedbank apie galimybę nutraukti Saugaus pensijų fondo sutartį ir lėšas tiesiogiai pervesti kitam fondui:

Laba diena, patiksliname, kad Saugus pensijų fondas draudimo sutarties perkelti į kitą bendrovę nėra galimybės, galite tik nutraukti ir sudaryti naujai kitoje bendrovėje

Swedbank atsakymas į klausimą apie galimybę nutraukti sutartį ir lėšas pervesti kitai bendrovei

Kažkaip iš VMI gauti atsakymai mane nudžiugino labiau. Dabar man galvoje tokia dėlionė. Kadangi Swedbank sako, jog lėšų pervesti pagal sutartį negali į kitos bendrovės valdomą fondą. Tai iš esmės aš turiu tik vieną pasirinkimą nutraukti sutartį. Pinigai pasiekia mano banko sąskaitą. VMI juos pamato. Apmokestina kaip gautas pajamas. Aš gautas lėšas pervedu į SEB pensiją 18+. Sulaukiu 2022 m. gegužės sumokiu belekiek GPM ir tuo baigiasi istorija. Bet aš turiu laiko pasiaiškinti situaciją, todėl galvoju gal reiktų kreipti į Lietuvos Banką dėl šio atvejo. Noriu sužinoti nešališkos šalies nuomonę.

O jeigu jau ir Lietuvos Bankas man prieš nosį trinktels dureles. Tai ką beliks skaičiuoti business case. Kiek sumokėsiu GPM ir kada administraciniai kaštai man atgros sumokėtą GPM. Break-even taškas nujaučiu bus gana toli, bet skaičiukai viską atsakys.

O dabar einam stebėt futbolo fiestos Italija – Ispanija. Nuo Raulio laikų palaikau Ispaniją. Gražios šventės!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *